tính từ đuôi い tiếng nhật
Tag Archive

HỌC TẬP

14 Tháng Tám, 2016

Tổng hợp tính từ đuôi i trong tiếng Nhật

Tính từ đuôi i (い), tính từ đuôi na (な) là một loại từ phổ biến và gặp thường xuyên trong quá...

Read more