CÂU CHUYỆN CUỘC SỐNG
Category

CÂU CHUYỆN CUỘC SỐNG

8 Tháng Tám, 2016

Sống bạc

Tiền làm con người ta mờ mắt. Dòng họ, bà con chỉ là dây thòng lọng.  *** 10 giờ đêm. Ở một huyện...

Read more