tổng hợp tính từ đuôi na
Tag Archive

HỌC TẬP

14 Tháng Tám, 2016

Tổng hợp tính từ đuôi na trong tiếng Nhật

Tính từ đuôi na (な), tính từ đuôi i (い) là một loại từ phổ biến và gặp thường xuyên trong quá...

Read more