nhinvaoguong

 

Khi bạn muốn tìm một người có thể thay đổi cuộc đời bạn . Hãy nhìn vào gương!

• Khuyết danh •